Polityka prywatności

W dniu 25 maja 2018 r. zmieniły się przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Od tego dnia zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO. W związku z powyższym, uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, wdrożyła odpowiednie polityki ochrony danych osobowych (zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Rachunkowe Usługi Prowadzenia Ksiąg Anna Markulak z siedzibą na os. Ks. Władysława 8d/1a, 44-240 Żory.

  • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia na rzecz Pana/Pani organizacji działalności rachunkowo-księgowej wynikającej z podpisanej umowy bądź w celu realizacji pojedynczych zleceń.
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;.
  • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane ze szczególnym uwzględnieniem konieczności zachowania ich w poufności i nie będą udostępnianie innym odbiorcom danych, chyba, że wyrazi Pan/Pani wolę przekazania Pana/Pani danych innemu odbiorcy.
  • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w poufności przez okres czasu przewidziany przepisami prawa.
  • Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych.
  • Przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych jest konieczne do podpisania umowy o prowadzenie obsługi rachunkowo-księgowej.

Dodatkowo informujemy, iż System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w postaci polityk ochrony danych został przyjęty w naszej organizacji. Odpowiednie polityki ochrony danych wdrożone przez nas, będziemy poddawać regularnym i systematycznym przeglądom, jednocześnie dochowując należytej staranności w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.